Hraní na skorotibetskou mísu v českých vesnických podmínkách