Vrátíme tam původní krov na něj došky, opravíme komín, vyměníme pár trámů,...